This is version 165. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

InterRAI LTCF België

Het "interRAI-beoordelingsinstrument" voor de zorg in residentiële settings in België, versie 2.0 van 2008-09-17. Lees verder

Voor het volledige handboek van de interRAI Long Term Care Facility (inclusief de inleidende hoofdstukken gevolgd door de Secties) verwijzen we graag naar de Downloads.

Hieronder wordt een overzicht van de LTCF-Secties weergegeven (klik voor een snelle consultatie op " << " of op de " Links " voor meer uitgebreide informatie):

  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]