P3. Code (facultatief) omtrent beperking van therapie (DNR)

Bedoeling:

Het is de bedoeling de DNR-codes (0, 1, 2, 3) hier louter schematisch (als aandachtspunten) weer te geven. De uitleg is exemplarisch en kan (moet) zeker verder worden uitgewerkt afhankelijk van de situatie.

Definities:

 • 0 = Geen therapiebeperking
 • 1 = Niet reanimeren
  • in geval van circulatiestilstand geen thoraxmassage, defibrillatie noch medicatie
  • in geval van respiratoir falen geen intubatie of kunstmatige bestemming
  • in geval van respiratoir falen wel intubatie maar geen kunstmatige beademing
 • 2 = Therapie niet uitbreiden
  • in geval van circulatiestilstand geen thoraxmassage, defibrillatie noch medicatie
  • in geval van respiratoir falen geen intubatie of kunstmatige beademing
  • in geval van respiratoir falen wel intubatie maar geen kunstmatige beademing
   • Vasopressoren of inotropica
   • Opdrijven vasopressoren
   • Anti-aritmica
   • Transfer naar IZ
   • Antibiotica
   • Dialyse
   • Heelkundige ingreep
   • Bloed en/of bloedproducten
   • Chemotherapie
   • Parenterale nutritie
   • Enterale nutritie
   • Andere: ...
 • 3 = Therapie afbouwen
  • in geval van circulatiestilstand geen thoraxmassage, defibrillatie noch medicatie
  • in geval van respiratoir falen geen intubatie of kunstmatige beademing
  • in geval van respiratoir falen wel intubatie maar geen kunstmatige beademing
   • Vasopressoren of inotropica
   • Opdrijven vasopressoren
   • Anti-aritmica
   • Transfer naar IZ
   • Antibiotica
   • Dialyse
   • Heelkundige ingreep
   • Bloed en/of bloedproducten
   • Chemotherapie
   • Parenterale nutritie
   • Enterale nutritie
   • Andere: ...
  • Afbouwen van ... (therapie specificeren)

Proces:

De zorgverleners kunnen (moeten) op het zorgdossier van de cliënt zelf kijken om te weten te komen wat de DNR-codes inhouden.

Codering:

De codering is facultatief, opmerkingen kunnen hier ook ingevuld worden.
  Page Info My Prefs
This page (revision-10) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]