M2. Activiteitenvoorkeuren en betrokkenheid (aan de huidige mogelijkheden aangepast)

Bedoeling:

Het vaststellen aan welke van de activiteiten in de lijst de cliënt (zelfstandig of met anderen) wil deelnemen EN de mate waarin de cliënt hier in de voorafgaande 3 dagen bij betrokken was. De keuze moet niet beperkt zijn door het op dit moment voor de cliënt beschikbaar zijn van de activiteit en ook niet of de cliënt momenteel al dan niet aan de activiteit deelneemt.

Definitie:

 • a. Kaarten, spelletjes of puzzels - Kaartspellen als bridge, klaverjassen; andere spellen zoals schaken, dammen, domino, bordspelen (bijv., Monopoly) en puzzels.
 • b. Computergebruik
 • c. Praten of telefoneren - Praten en luisteren tijdens gesprekken en discussies met familie, vrienden, andere cliënten of personeel. Mogelijks individueel, in groepsverband of aan de telefoon, informeel of gestructureerd.
 • d. Handwerk of creatieve activiteiten - Schilderen, tekenen, schetsen, breien, houtsnijwerk, naaien en andere soorten van handwerk en kunst.
 • e. Dansen
 • f. Praten of herinneringen ophalen over het leven
 • g. Oefeningen of sport - Elk type lichamelijke activiteit zoals gewichtstraining, yoga, wandelen, sporten (bijv. bowlen, croquet, golf of het bijwonen van sportmanifestaties).
 • h. Tuinieren of planten verzorgen - Zorgen voor de eigen of andermans planten, deelnemen aan activiteiten van de tuinclub, regelmatig kijken naar televisie (of video) over tuinieren.
 • i. Anderen helpen bijv., bij maaltijden - Helpen van andere cliënten of personeel, een goed toehoorder zijn, helpen met de routineklussen op de afdeling.
 • j. Muziek of zingen - Luisteren naar muziek of betrokken zijn bij het maken van muziek (zingen, pianospelen, enzovoort).
 • k. Huisdieren - Omgaan of kijken naar huisdieren die bijvoorbeeld speciaal voor therapeutische doeleinden naar de instelling zijn gebracht.
 • l. Lezen, schrijven of kruiswoordpuzzels - Lezen kan zelfstandig of in een groep worden gedaan waar een voorlezer luid voorleest of waar de groep naar een “gesproken boek” luistert. Schrijven kan zelfstandig worden gedaan (bijv., het schrijven van een brief of het schrijven van poëzie) of als onderdeel van een groepsactiviteit (bijv., het vastleggen van mondelinge verhalen). Of een vrijwilliger kan de gedachten van een blinde, hemiplegische of apraxische cliënt in een brief of verslag vastleggen. Kruiswoordpuzzels kunnen alleen of met anderen worden gedaan.
 • m. Geestelijke of religieuze activiteiten - Deelnemen aan religieuze (spirituele) diensten, ernaar kijken op de televisie of beluisteren op de radio.
 • n. Uitstapjes of winkelen - Uitstapjes die buiten de instelling plaatsvinden zoals concertbezoek, bezoek aan een winkelcentrum, restaurantbezoek, … Dit omvat ook winkelen voor persoonlijke dingen of cadeautjes.
 • o. Wandelen of in een rolstoel naar buiten gaan - Buiten wandelen kan alleen of met anderen worden gedaan. Dit item omvat ook het met de rolstoel zelf naar buitengaan.
 • p. TV-kijken of naar de radio luisteren - Kijken naar televisieprogramma’s of video’s. Ook beluisteren van radioprogramma’s.

Proces:

Raadpleeg de cliënt, zijn/haar familie, activiteitenbegeleiders, ziekenverzorgenden. Zeg dat u graag wilt horen wat de cliënt graag doet of waar de cliënt belangstelling voor heeft. Herinner er de cliënt aan dat de voorkeur niet beperkt hoeft te zijn door wat aanwezig is of kan in de instelling. Leg uit dat veel van de activiteiten kunnen worden aangepast aan zijn/haar eigen mogelijkheden. Wanneer bijvoorbeeld een cliënt zegt dat hij graag las en dat hij dit nu mist omdat hij niet meer in staat is om kleine letters te lezen, leg dan uit dat er boeken op cassette of in grote letters zijn.

Vraag voor cliënten met dementie of afasie aan de familieleden naar vroegere interesses van de cliënt. Voor iemand die van muziek hield kan in het zorgplan iets worden opgenomen (bijv., muziekcassettes naast het bed, samenzang). Observeer ook de cliënt bij zijn huidige activiteiten. Als de cliënt tevreden lijkt bij een activiteit (bijv., glimlacht, tijdens een muziekprogramma applaudisseert) codeer dit dan voor het item op het formulier.

Codering:

 • 0. Geen voorkeur
 • 1. Geen voorkeur, in de laatste 3 dagen bij betrokken
 • 2. Voorkeur, maar niet bij betrokken
 • 3. Voorkeur, regelmatig bij betrokken, maar niet in laatste 3 dagen
 • 4. Voorkeur, in de laatste 3 dagen bij betrokken

  Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]