F2. Gevoel van betrokkenheid

Bedoeling:

Het beoordelen van de mate waarin de cliënt bij het leven van de instelling is betrokken en initiatief neemt door aan verschillende sociale en recreatieve programma’s deel te nemen, inclusief activiteiten die de cliënt alleen doet.

Definities:

 • a. Op gemak in omgang met anderen — Overweeg hoe de cliënt zich in de tijd dat u met hem/haar samen bent gedraagt. Overweeg ook de verslagen van hoe de cliënt zich met andere cliënten, zorgverleners en bezoekers gedraagt. Een cliënt die gelegenheden mijdt om met anderen samen te zijn, die de meeste tijd alleen doorbrengt of die van slag is wanneer hij/zij bezoek is, is “niet op gemak in de omgang met anderen”.
 • b. Op gemak bij geplande of gestructureerde activiteiten — Overweeg het niveau waarop de cliënt op georganiseerde sociale en recreatieve activiteiten reageert. Overweeg het klaarblijkelijk niveau van gemak op basis van verbale en non-verbale aanwijzingen. Iemand die niet in staat is om stil te zitten bij georganiseerde groepsactiviteiten, zich storend gedraagt, herhaaldelijk probeert weg te lopen of weigert om zulke activiteiten bij te wonen is “niet op gemak bij geplande of gestructureerde activiteiten”.
 • c. Neemt uitnodigingen aan voor de meeste groepsactiviteiten — Een cliënt die bereid is om groepsactiviteiten uit te proberen zelfs als hij/zij later besluit dat de activiteit voor hem/haar niet geschikt is en dan weggaat of die niet regelmatig weigert om groepsprogramma’s bij te wonen, “neemt uitnodigingen aan voor de meeste groepsactiviteiten”.
 • d. Zoekt betrokkenheid in de instelling (bijv., maakt of houdt vrienden; betrokken bij groepsactiviteiten; reageert positief op nieuwe activiteiten; helpt bij godsdienstige activiteiten) — Overweeg in het algemeen of de cliënt aan instellingsactiviteiten deelneemt, met medecliënten omgaat en over activiteiten praat alsof hij/zij er deel van uit maakt. Een cliënt die een gevoel van tot de gemeenschap behoren van de instelling of de afdeling uitstraalt is “betrokken bij het leven van de instelling”.
 • e. Zoekt contact met andere(n) — Overweeg de mate waarin de cliënt anderen benadert voor een praatje of om mee te doen aan sociale activiteiten (bijv., lichamelijke oefeningen, feestje).
 • f. Gaat positief in op contact zoeken door anderen – Wanneer de cliënt door anderen wordt benaderd neemt hij/zij aan de voorgestelde activiteit deel of stemt toe er een andere keer aan deel te nemen.
 • g. Voelt zich gemakkelijk bij verandering van routines – De cliënt voelt zich gemakkelijk bij veranderingen in het dagritme (bijv., andere zorgverleners; nieuwe behandeling of nieuwe geneesmiddelen; veranderingen in activiteiten of opdienen van maaltijden; nieuwe kamergenoten; veranderingen in bezoek van familie/vrienden).

Proces:

De gekozen antwoorden zouden door objectieve observatie van het gedrag van de cliënt (verbaal of non-verbaal) in verschillende omgevingen (bijv. de eigen kamer, de eetruimte op de afdeling, de activiteitenruimte) en situaties (bijv. alleen, in groepen) over de afgelopen drie dagen moeten worden bevestigd. De belangrijkste bron van informatie is de cliënt zelf. Vraag hem/haar over hoe hij het ziet (of voelt), dingen leuk vindt om te doen en op specifieke situaties reageert. Praat vervolgens met de zorgverleners die regelmatig met de cliënt contact hebben (bijv. verzorgenden, activiteitenbegeleiders, maatschappelijk werkers of therapeuten als de cliënt actief wordt gerevalideerd). Denk eraan dat het mogelijk is dat er verschillen bestaan in hoe de cliënt zichzelf ziet en hoe hij/zij zich werkelijk gedraagt. Gebruik uw best mogelijke beroepskundig oordeel als basis voor de zorgplanning.

Codering:

 • 0. Niet aanwezig
 • 1. Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond
 • 2. Op 1-2 van de laatste 3 dagen vertoond
 • 3. Dagelijks in de laatste 3 dagen vertoond

Voorbeeld:
 • Mevrouw A. kreeg in de laatste zes maanden 2 witte pillen, 1 blauwe pil, 1 gele pil en 2x snuiven van een geneesmiddel uit een in de hand gehouden oranje inhaleertoestel. Het farmaceutisch bedrijf dat het inhaleertoestel maakt, heeft onlangs zijn verpakking veranderd. Toen mevrouw A. het nieuwe blauwe inhaleertoestel moest gaan gebruiken en te horen kreeg dat het om hetzelfde geneesmiddel ging in een andere kleurverpakking, was ze erg opgewonden en van streek. Het kostte veel geduld en geruststelling van de kant van de verpleegkundige voordat mevrouw A. het nieuwe inhaleertoestel wilde gebruiken. Dit herhaalde zich enkele dagen de afgelopen week. Codeer “1” voor F2g.

  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]