O4. Ziekenhuisverblijf en bezoek aan spoeddienst

a. Opnames in het ziekenhuis met tenminste één overnachting

Bedoeling:

Het vastleggen van hoe vaak de cliënt in de laatste 90 dagen, of sinds de laatste beoordeling als die minder dan 90 dagen geleden gebeurde (ongeacht of de instelling of het ziekenhuis voor het verblijf wordt betaald), in het ziekenhuis was opgenomen met tenminste één overnachting. Als de cliënt voor de eerste maal in de instelling is opgenomen, omvat dit item ook de ziekenhuisopnamen voorafgaand aan opname in de instelling.

Definitie:

De cliënt was formeel als klinisch cliënt door een arts in het ziekenhuis opgenomen met de verwachting dat hij/zij daar tenminste één nacht zou doorbrengen. Dagopname, polikliniek enzovoort zijn hierbij niet inbegrepen.

Proces:

Neem het cliëntdossier door. Als het bij de cliënt om een eerste opname in het instelling gaat, vraag het dan aan de cliënt en zijn/haar familie. Tijdens een opname in de instelling vanuit de eigen omgeving zijn de overdrachtsgegevens van recente ziekenhuisopnamen soms niet gemakkelijk beschikbaar.

Codering:

Vul het aantal ziekenhuisopnamen in het hokje in. Vul “0” in als er geen ziekenhuisopnamen zijn geweest.

Voorbeelden:
  • Mevrouw D. werd gisteren vanuit thuis in de instelling opgenomen. Ze heeft insuline-afhankelijke suikerziekte. Thuis heeft ze veel moeite gehad met het instellen van de insuline nadat ze zes weken geleden een ulcus op haar linker voet had ontwikkeld. Gedurende de laatste 90 dagen vóór opname in de instelling is mevrouw D. twee keer voor 3 respectievelijk 5 dagen in het ziekenhuis opgenomen geweest. Codeer “2” voor twee ziekenhuisopnamen in de laatste 90 dagen.
  • De heer W. verblijft al twee jaar in de instelling. Hij heeft een bloedziekte en ontvangt twee keer per maand poliklinisch transfusies in het plaatselijk ziekenhuis. In de afgelopen maand was de heer W. 2 dagen in het ziekenhuis opgenomen nadat hij tijdens de bloedtransfusie koorts had gekregen. Codeer “1” voor één ziekenhuisopname in de laatste 90 dagen.

b. Bezoek aan een spoeddienst (zonder overnachting)

Bedoeling:

Het vastleggen of de cliënt in de laatste 90 dagen, of sinds de laatste beoordeling als die minder dan 90 dagen geleden gebeurde, een spoeddienst heeft bezocht (bijv. voor behandeling of onderzoek), maar op dat moment niet in het ziekenhuis is opgenomen voor een verblijf met overnachting. Als de cliënt voor de eerste maal in de instelling is opgenomen, omvat dit item ook bezoeken aan de spoeddienst voorafgaand aan de opname.

Definitie:

Bezoek aan een spoeddienst die niet direct in een verblijf met overnachting in het ziekenhuis heeft uitgemond. Sluit vooraf geplande bezoeken voor onderzoek door een arts, transfusies, chemotherapie, enzovoort hiervan uit.

Proces:

Neem het cliëntdossier door. Bij eerste opname vraag het dan aan de cliënt en zijn/haar familie en neem de overdrachtsdocumenten door.

Codering:

Vul het aantal bezoeken aan de spoeddienst in de laatste 90 dagen, of sinds de laatste beoordeling als die minder dan 90 dagen geleden gebeurde, in. Vul “0” in als er geen bezoeken aan de spoeddienst zijn geweest.

Voorbeelden:
  • Op een avond klaagde de heer X. over pijn in de borst en kortademigheid. Hij werd voor onderzoek naar de plaatselijke spoeddienst gebracht. Op de spoeddienst kreeg hij Lasix, nitraten en zuurstof. Tegen de tijd dat hij weer stabiel was, was het laat op de avond en werd hij voor observatie opgenomen. De volgende middag werd hij terug naar de instelling gebracht. Codeer “0” voor Geen Spoeddienst bezoeken. De reden om dit zo te coderen is dat hoewel de heer X. naar de spoeddienst werd gebracht, hij voor een nacht in het ziekenhuis werd opgenomen. Een overnachting in het ziekenhuis maakt geen deel uit van de definitie van dit item.
  • Gedurende de nachtdienst gleed mevrouw F. op weg naar het toilet uit en viel. Ze klaagde over pijn in haar rechterheup en werd naar de spoeddienst gebracht voor het maken van röntgenfoto’s. Op de röntgenfoto’s was geen breuk te zien en mevrouw F. werd binnen enkele uren naar de instelling teruggebracht. Codeer “1” voor 1 Spoeddienst bezoek.
  • In de laatste 90 dagen raakte de maagsonde van de heer P. verplaatst en lukte het de zorgverleners ondanks herhaalde pogingen niet de sonde weer in te brengen. De heer P. werd naar de plaatselijke EHBO-dienst gebracht waar de dienstdoende arts de sonde weer inbracht. Codeer “1” voor 1 Spoeddienst bezoek.
  Page Info My Prefs
This page (revision-14) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]