CAP's voor de verschillende zorgsettings (BelRAI)

In BelRAI werden de volgende CAP's met betrekking tot de beoordelingsinstrumenten voor de Home Care (thuiszorg), de Long Term Care Facilities (residentiële zorg), de Acute Care (acute zorg) en de Palliative Care (palliatieve zorg) geïmplementeerd:

DomeinenCAP'sHCLTCFACPC
Functioneel presteren
Bevordering van de lichaamsbeweging
Instrumentele activiteiten van het dagelijks leven (IADL)
Activiteiten van het dagelijks leven (ADL)
Thuisomgeving
Kans op opname in een instelling
Fysieke fixatie

X
X
X
X
X
X

X
...
X
...
X
X

...
...
X
...
X
...

...
...
...
...
...
...
Cognitie en geestelijke gezondheid
Cognitieverlies
Delirium
Communicatie
Stemmingsstoornissen
Gedrag
Mishandeling
pcDelirium
pcStemmingsstoornissen

X
X
X
X
X
X
...
...

X
X
X
X
X
...
...
...

X
X
X
X
X
...
...
...

...
X(*)
X
X(*)
...
...
X
X
Sociaal leven
Activiteiten
Mantelzorg
Sociale omgang

...
X
X

X
...
X

...
...
...

...
...
...
Klinische complicaties
Valincidenten
Pijn
Decubitus
Hart en ademhaling
Ondervoeding
Dehydratatie
Sondevoeding
Juist en verantwoord medicatiegebruik
Tabak- en alcoholgebruik
Urine-incontinentie
Darmproblemen
Heropname
pcDyspneu
pcVermoeidheid
pcSlaapstoornis
pcDecubitus
pcVoeding
pcPijn

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
...
...
...
...
...
...
...

X
X
X
X
X
X
X
...
X
X
X
...
...
...
...
...
...
...

X
X
X
...
X
...
...
...
...
...
...
X
...
...
...
...
...
...

X
X(*)
X(*)
...
...
X
X
...
...
...
...
...
X
X
X
X
X
X

(*): In de loop van 2013 werd (na toestemming van de privacycommissie) deze CAP voor de palliatieve zorgen vervangen door de meer relevante pcCAP (aangeduid in dezelfde kolom).

  Page Info My Prefs
This page (revision-55) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]