M1. Tijd gemiddeld bezig met ontspanningsactiviteiten

Bedoeling:

Om de belangstelling, interesses en ontspanningsactiviteiten van de cliënt te bepalen, alsook de activiteiten die de cliënt graag zou doen, maar die op dit moment in de instelling niet beschikbaar zijn.

Definitie:

Ontspanningsactiviteiten. Dit item verwijst naar elke activiteit die geen ADL is en die de cliënt doet om het gevoel van welbevinden te vergroten. Dit zijn activiteiten die een toename van zelfwaardering, plezier, gemak, opleiding, creativiteit, succes en financiële of emotionele zelfstandigheid opleveren.

Proces:

Raadpleeg de cliënt, maar ook de directe zorgverleners, activiteitenbegeleiders en familie van de cliënt. Vraag hoeveel tijd aan verschillende ontspannings¬activiteiten wordt besteed.

Codering:

Richt u bij het coderen van dit item op de tijd die voor individuele en groepsontspanningsactiviteiten beschikbaar is. Tel bij het coderen van dit item geen tijd mee die besteed wordt aan het ontvangen van behandelingen (bijv., medicaties, revalidatietherapie of ADL’s). Tel wel de tijd mee die wordt doorgebracht met zelfstandige activiteiten (bijv., planten water geven, lezen, brieven schrijven); sociale contacten met familie, andere cliënten, personeel en vrijwilligers (bijv., bezoeken, telefoongesprekken); recreatieve activiteiten in groepsverband of individueel en deelname aan georganiseerde activiteiten. Tel geen perioden mee tijdens dewelke de cliënt meer dan een uur sliep.
  • 0. Meeste—meer dan 2/3 van de tijd
  • 1. Enige—van 1/3 tot 2/3 van de tijd
  • 2. Weinig—minder dan 1/3 van de tijd
  • 3. Geen
  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]