O2. Ontvangen of geplande behandelingen en programma’s in de laatste 3 dagen

Bedoeling:

Het vastleggen van voorgeschreven behandelingen en het vaststellen van de mate van opvolging door de cliënt. Deze sectie omvat speciale behandelingen, therapieën of programma’s die werden voorgeschreven of die de cliënt heeft ontvangen in de laatste 3 dagen (of sinds de laatste beoordeling indien minder dan 3 dagen) en de opvolging van het vooropgestelde schema.

BEHANDELINGEN — De volgende behandelingen kunnen door een cliënt in de instelling zelf, in de polikliniek of dagopname van een ziekenhuis, enzovoort zijn ontvangen. Codeer de items, ongeacht waar de cliënt de behandeling ontving.

Definities:

 • a. Chemotherapie — Omvat elk type chemotherapie dat op gelijk welke manier toegediend is.
 • b. Dialyse — Omvat buik- of nierdialyse die in een polikliniek of in gelijk welk andere instelling plaatsvindt.
 • c. Infectiecontrole (isolering/quarantaine) — Gedwongen isolering of beperking van de bewegingsvrijheid om de verspreiding van een besmettelijke ziekte te voorkomen.
 • d. Infuusmedicatie — Omvat elk geneesmiddel of biologisch middel (bijv. contrastvloeistof) dat door intraveneuze “push” of “drip” via een centraal of perifeer infuus wordt gegeven. Omvat geen doorstroommiddel (zout, heparine) en geen IV-vloeistoffen zonder geneesmiddelen.
 • e. Zuurstoftherapie — Omvat het continu of met tussenpozen toedienen van zuurstof via een masker, canule, enzovoort.
 • f. Bestraling — Omvat bestralingstherapie of het hebben van een stralingsbronimplantaat.
 • g. Aspiratie — Uitzuigen van neus, keel of trachea met een aspiratietoestel.
 • h. Tracheostomazorg — Omvat het schoonmaken van een tracheostoma, canule en omliggende huid.
 • i. Transfusie — Omvat transfusie van bloed of bloedproducten (bijv. bloedplaatjes).
 • j. Ventilatie of respiratie — Beademingsapparaat voor personen die niet in staat zijn hun eigen ademhaling zelf in stand te houden. Omvat elk type elektrisch of pneumatisch aangedreven apparaat dat de ademhaling ondersteunt. Elke cliënt die in de laatste 3 dagen minder afhankelijk werd en bijgevolg soms afgeschakeld wordt van een ventilator of beademingsapparaat, valt ook onder deze definitie en moet als dusdanig worden gecodeerd.
 • k. Wondzorg – Omvat het aanleggen van verbanden (bijv., droge gaasverbanden, verbanden gedrenkt in zoutoplossing of andere vloeistoffen, doorzichtige verbanden, hydrogel verbanden en verbanden met waterafstotende of wateraantrekkende deeltjes); wondirrigatie; zalf en huidpleisters om huidproblemen te behandelen (bijv., cortisone, antischimmel preparaten, chemotherapeutische middelen, enz.); huidverwijdering (chemisch of chirurgisch) om vuil uit een wonde of dood weefsel te verwijderen; hechtingen verwijderen.
 • l. Voorgeschreven verpleegkundige handelingen: specificeer
 • m. Andere: specificeer

PROGRAMMA’S — De volgende programma’s verwijzen ALLEEN naar programma’s die IN DE INSTELLING ZELF zijn ontvangen.

 • n. Mictie- of blaastraining – Een schema waarbij zorgverleners of familie elke dag, op geplande tijdstippen de cliënt naar het toilet begeleiden, of de cliënt bijvoorbeeld een urinaal geven, of de cliënt er aan herinneren naar het toilet te gaan.
 • o. Palliatief zorgprogramma — De cliënt kan in een terminaal stadium verkeren, hoewel niet noodzakelijk een prognose is afgegeven dat de cliënt nog slechts 6 maanden of korter heeft te leven. De zorg is erop gericht pijn en ongemaksymptomen te verlichten.
 • p. Wisselhoudingsprogramma – De cliënt wordt periodiek van de ene zijde op de andere zijde en op zijn/haar rug in bed gekeerd. Wanneer de cliënt is gekeerd, zorgt de zorgverlener er voor dat het hoofd, het bovenlichaam, de armen en benen zodanig zijn geplaatst dat zo min mogelijk ongemak en pijn worden ervaren en dat het functioneren wordt bevorderd. Dit geldt ook wanneer de cliënt bijvoorbeeld in een aangepaste zetel verblijft.
 • q. Andere: specificeer

Proces:

Neem het cliëntdossier door en bekijk de behandelingen en programma’s die gedurende de periode die in het item is gespecificeerd zijn ontvangen.

Codering:

 • 0. Niet opgedragen EN kwam niet voor
 • 1. Opgedragen, niet uitgevoerd
 • 2. Op 1-2 van de laatste 3 dagen
 • 3. Dagelijks in de laatste 3 dagen
  Page Info My Prefs
This page (revision-17) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]