De interRAI LTCF (Long Term Care Facilities) is een gebruiksvriendelijk en betrouwbaar persoonsgericht beoordelingssysteem voor het evalueren van de behoeften, de sterke punten en de voorkeuren van cliënten in een RVT of in een andere residentiële of institutionele setting voor chronische zorg. De interRAI LTCF is compatibel met andere internationaal gebruikte interRAI-instrumenten voor thuiszorg, ambulante geestelijke gezondheidszorg, intramurale geestelijke gezondheidszorg, acute ziekenhuiszorg, palliatieve zorg, postacute zorg en zorgverlening aan cliënten met een verstandelijke handicap. De compatibiliteit van beoordelingselementen bevordert de continuïteit van zorgverlening via een consistent beoordelingssysteem en stimuleert een persoonsgerichte aanpak van zorg.

De interRAI LTCF bestaat uit het interRAI-beoordelingsinstrument voor de residentiële settings (verlengde zorg) met instructies bij de verschillende items en de CAP’s voor zorgplanning:

  • Het LTCF-formulier van interRAI is een gestandaardiseerde minimumbeoordeling (MDS - Minimum Data Set) die zich leent voor gebruik bij zorgverlening. Het is niet gewoonweg een beoordelingsinstrument voor het analyseren van de kenmerken van de cliënten en het omvat ook niet noodzakelijkerwijs alle informatie die nodig is om een zorgplan op te stellen. Dat geldt vooral voor gespecialiseerde programma’s die op specifieke cliëntengroepen gericht zijn. Het beoordelingsinstrument stelt de zorgverlener in staat om de belangrijkste aspecten van het functioneringsvermogen, de geestelijke en lichamelijke gezondheid, de maatschappelijke hulp en het gebruik van dienstverlening op verschillende tijdstippen te beoordelen. Professionele gezondheidswerkers zouden aanvullende informatie aan het algemeen beoordelingsproces moeten toevoegen naargelang ze dat nodig achten. De items in dit instrument beschrijven de prestaties en het vermogen van de cliënt op allerlei gebieden, waarbij de meeste items dienst doen als specifieke triggers voor zorgplanning. Ze identificeren cliënten die baat kunnen hebben bij een verdere evaluatie van specifieke problemen of risico’s op functionele achteruitgang. Deze triggers koppelen de interRAI LTCF aan een reeks probleemgerichte CAP’s.
  • De CAP’s (Klinische Analyseprotocollen) bevatten algemene richtlijnen voor een verdere beoordeling en geïndividualiseerde zorgen en diensten. Afhankelijk van de zorgsetting richten de CAP's zich op heel wat verschillende domeinen (bijv., klinische, mentale gezondheid, psychosociale, lichamelijk functioneren, ...). [1] Uw doel is om die informatie te gebruiken om zodoende tot een geschikt zorgplan te komen. Waar mogelijk en nodig moet u voor de vereiste hulpverlening zorgen of de cliënt doorverwijzen. Tegelijkertijd beseffen we ook dat professionele zorgverleners soms moeten werken binnen een programma waarin terugbetalingssystemen of bevoegdheidsvereisten hun zorgmogelijkheden beperken. Het kan zijn dat u niet onmiddellijk aan alle verschillende zorgbehoeften tegelijk kan voldoen. Toch kan een allesomvattende beoordeling van de sterke punten en de behoeften van de cliënt nuttig zijn bij het plannen van diensten en het beoordelen van de resultaten van een programma.

[#1] Het aantal CAP's dat in België wordt gebruikt kunt u terugvinden onder Clinical Assessment Protocols (CAP's).

  Page Info My Prefs
This page (revision-44) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]