P1. Verantwoordelijkheid

Bedoeling:

Vastleggen wie de verantwoordelijkheid heeft bij het nemen van beslissingen over de gezondheidszorg, behandeling, financiën en wettelijke aangelegenheden van de cliënt in het geval dat hij of zij niet meer in staat is dit zelf te doen. Afhankelijk van de gezondheidstoestand van de cliënt kunnen meerdere opties van toepassing zijn. Bijvoorbeeld, iemand met een nog niet ver gevorderde dementie kan wilsbekwaam zijn op een bepaald gebied, terwijl op andere gebieden een familielid de verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen heeft, of een cliënt kan een beperkte volmacht voor wettelijke aangelegenheden aan een bewindvoerder hebben overgedragen.

Definities:

Personen die wettelijk voor de cliënt verantwoordelijk kunnen zijn:
  • a. Benoemd raadsman of voogd.
  • b. Gerechtelijk raadsman
  • c. Voorlopig bewindvoerder
  • d. Voorafgaandelijk aangeduide vertegenwoordiger
  • e. Informele vertegenwoordiger
  • f. Vertegenwoordiging door zorgverlener

Proces:

Raadpleeg om een juiste keuze te maken het onderstaand schema van het systeem van vertegenwoordiging bij cliënten in België. Raadpleeg de cliënt en zijn/haar familie. Neem het cliëntdossier door. Waar een rechterlijk vonnis is vereist, moet een kopie van het wettelijk document in de instelling worden bewaard voordat deze items als zodanig op het LTCF-formulier mogen worden gecodeerd.

Codering:

  • 0. Nee
  • 1. Ja

Attachments

Pwet0.jpg Info on Pwet0.jpg 7073 bytes
Pwet1.jpg Info on Pwet1.jpg 39570 bytes
Pwet2.jpg Info on Pwet2.jpg 50732 bytes
Pwet3.jpg Info on Pwet3.jpg 57458 bytes
Pwet4.jpg Info on Pwet4.jpg 56857 bytes
Pwet5.jpg Info on Pwet5.jpg 52959 bytes
Pwet6.jpg Info on Pwet6.jpg 2819 bytes
  Page Info My Prefs
This page (revision-10) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]