Resource Utilization Groups III (RUG III) LTCF

Resource Utilization Groups III is een classificatiesysteem dat een cliëntpopulatie (van bijvoorbeeld een instelling) via een algoritme (RUG III LTCF Triggers) in hiërarchisch gerangschikte zorgzwaartehoofdgroepen onderverdeelt op basis van de verwachte noodzakelijke inzet van middelen. Op vergelijkbare wijze wordt de deelpopulatie binnen de hoofdgroepen verder gerangschikt in zorgzwaartesubgroepen.

De verdeling over zorgzwaartegroepen - en de daaruit voortvloeiende gemiddelde zorgzwaartescore - van de cliënten in een populatie geven informatie over hoe de cliëntpopulatie is samengesteld naar type en hoeveelheid zorg waardoor het o. a. mogelijk wordt om de inzet van personeel beter te beheren.

Het aantal zorgzwaartesubgroepen verschilt in de LTCF- (verklarend overzicht LTCF) en de HC-versies terwijl de zorgzwaartehoofdgroepen op dezelfde manier worden gedefinieerd; daardoor wordt de mogelijkheid geboden om gelijkaardige populaties in verschillende settings te identificeren en instellingen met mekaar te vergelijken.

De kostenvergelijking tussen zorgzwaartegroepen vindt plaats door de inzet van de zorgverleners om te rekenen naar financiële middelen.

De RUG's zijn voorlopig op BelRAI alleen terug te vinden onder "Schalen" met een cijfercode en per cliënt. Wij voorzien voor later een meer uitgebreide versie (via aparte tab) en statistieken (per groep).

Dit overzicht kunt u ook vinden bij de Downloads.

7 Zorgzwaartehoofdgroepen 35 LTCF zorgzwaartesubgroepen
Hiërarchische klinische classificatie (van hoge naar lage zorgzwaarte) in 7 zorgzwaartehoofdgroepenCijfercodeKaraktercode [1]Kwalificatie van cliënten in subgroepenADL-bereik (secundaire split) [2]Andere problemen: depressie, verpleegkundige rehabilitatie, ... (tertiaire split)
Revalidatie (R)
111RUCfysio/ergo/logo ultra hoog intensiefADL-index 16-18
112RUBfysio/ergo/logo ultra hoog intensiefADL-index 9-15
113RUAfysio/ergo/logo ultra hoog intensiefADL-index 4-8
121RVCfysio/ergo/logo zeer hoog intensiefADL-index 16-18
122RVBfysio/ergo/logo zeer hoog intensiefADL-index 9-15
123RVAfysio/ergo/logo zeer hoog intensiefADL-index 4-8
131RHCfysio/ergo/logo hoog intensiefADL-index 13-18
132RHBfysio/ergo/logo hoog intensiefADL-index 8-12
133RHAfysio/ergo/logo hoog intensiefADL-index 4-7
141RMCfysio/ergo/logo gemiddeld intensiefADL-index 15-18
142RMBfysio/ergo/logo gemiddeld intensiefADL-index 8-14
143RMAfysio/ergo/logo gemiddeld intensiefADL-index 4-7
151RLBfysio/ergo/logo laag intensiefADL-index 14-18
152RLAfysio/ergo/logo laag intensiefADL-index 4-13
Uitgebreid verpleegkundige zorg (SE)
210SE3uitgebreid verpleegkundige zorg(ADL-index > 6) [3]4-5 uitgebreide behandelingen
220SE2uitgebreid verpleegkundige zorg(ADL-index > 6) [3]2-3 uitgebreide behandelingen
230SE1uitgebreid verpleegkundige zorg(ADL-index > 6) [3]0-1 uitgebreide behandeling
Speciale zorg (SS)
310SSCspeciale zorgADL-index 17-18
320SSBspeciale zorgADL-index 15-16
330SSAspeciale zorgADL-index 4-14
Klinisch complexe zorg (C)
411CC2klinisch complexe zorgADL-index 17-18met depressie [4]
412CC1klinisch complexe zorgADL-index 17-18zonder depressie [4]
421CB2klinisch complexe zorgADL-index 12-16met depressie [4]
422CB1klinisch complexe zorgADL-index 12-16zonder depressie [4]
431CA2klinisch complexe zorgADL-index 4-11met depressie [4]
432CA1klinisch complexe zorgADL-index 4-11zonder depressie [4]
Cognitieve stoornis (I)
510IB0cognitieve stoornisADL-index 6-10 [5]
520IA0cognitieve stoornisADL-index 4-5 [5]
Gedragsproblemen (B)
610BB0gedragsproblemenADL-index 6-10 [6]
620BA0gedragsproblemenADL-index 4-5 [6]
Lichamelijke beperkingen (P)
710PE0lichamelijke beperkingenADL-index 16-18
720PD0lichamelijke beperkingenADL-index 11-15
730PC0lichamelijke beperkingenADL-index 9-10
740PB0lichamelijke beperkingenADL-index 6-8
750PA0lichamelijke beperkingenADL-index 4-5

[#1] Engelse termen

 • R = Rehabilitation (Ultra high, Very high, High, Medium, Low)
 • SE = Special Extended care
 • SS = Special Signs
 • C = Clinically complex care
 • I = Impaired cognition
 • B = Behavior
 • P = Physically impaired

[#2] ADL-index

De ADL-index wordt gebruikt voor het differentiëren van de klinische categorieën (uitgezonderd de categorie "Uitgebreid verpleegkundige zorg" waar dit niet effectief bleek). De ADL-index heeft een bereik van 4 (volledig onafhankelijk) tot 18 en gebruikt volgende items:

 • Toilettransfer (G1g)
 • Toiletgebruik (G1h)
 • Beweeglijkheid in bed (G1i)
 • Eten (G1j)

Voor "Toilettransfer", "Toiletgebruik" en "Beweeglijkheid in bed" worden de scores 0, 1 en 2 geconverteerd naar 1; de scores 3 en 4 blijven respectievelijk 3 en 4; de scores 5, 6 en 8 worden 5. Voor "Eten" worden de scores 0, 1 en 2 geconverteerd naar 1; score 3 wordt 2; scores 4, 5, 6 en 8 worden 3 (inbegrepen K3 (Manier van voedselinname) met score 5, 6, 7 en 8, K4 (Parenterale of enterale inname) met score 3).

[#3] ADL-index maakt hier geen split wegens niet effectief.

De differentiatie gebeurt op basis van kwalificaties van de categorieën Speciale zorg (SS), Klinisch complexe zorg (C) en Cognitieve stoornis (I) en de aanwezigheid van Voedselinname via buikwand of parenteraal (K3= 8) en Infuusmedicatie (O2d=2 of 3).

[#4] Op basis van de Depression Rating Scale (DRS).

[#5] Op basis van Cognitive Performance Scale 2 (CPS2) (exclusie van ADLs > 10).

[#6] Exclusie van ADLs > 10.

  Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]