LTCF SECTIE E. STEMMING EN GEDRAG

Psychisch lijden is een ernstig probleem dat met verminderde kwaliteit van leven, niet reageren, zich niet houden aan medicatiegebruik en een grotere risico op slechte zorguitkomsten gepaard gaat. Depressie wordt vaak slecht onderkend en daarom onvoldoende behandeld hoewel er dikwijls effectieve en gemakkelijk beschikbare behandelingen zijn. Ermee verbonden factoren zijn onder andere zich moeilijk kunnen aanpassen aan een zorgverlener, een verergerde functionele stoornis, verzet tegen de dagelijkse zorg, niet in staat zijn om aan activiteiten deel te nemen, isolement, medische comorbiditeit en extra gevoeligheid voor lichamelijke pijn.

  Page Info My Prefs
This page (revision-7) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]