K4. Parenterale of enterale inname

Bedoeling:

Het vastleggen van het aandeel calorieën en de gemiddelde vochtopname die door parenterale voeding of sondevoeding in de laatste 3 dagen is ontvangen.

Definitie:

Aandeel in totaal aantal ontvangen calorieën — De calorieën die gedurende de laatste 3 dagen opgenomen zijn als aandeel van alle geconsumeerde calorieën die de cliënt werkelijk ontving (niet bestelde) door parenterale voeding of sondevoeding. Dit wordt vastgesteld door het aantal calorieën te berekenen.

Proces:

Neem de voedselopnamestaat door. Als cliënt geen voedsel of vocht door de mond innam, of alleen maar slokjes vocht, codeer dan “1”. Als de cliënt een aanzienlijker opname van voedsel door de mond had, overleg dan met de diëtist die de caloriehoeveelheid kan berekenen die parenteraal of via sondevoedingen is ontvangen.

Codering:

Codeer voor het beste antwoord.
  • 0. Geen parenterale/enterale voeding
  • 1. Parenteraal/sondevoeding, maar geen calorieën
  • 2. 1% tot 25% van totaal aantal calorieën
  • 3. 26% of meer van totaal aantal calorieën

Voorbeeld van de berekening van het aandeel in het totaal aantal calorieën door IV- of sondevoeding:
  • De heer H. krijgt sinds zijn operatie sondevoeding. Hij is momenteel alerter en voelt zich een stuk beter. Hij wil erg graag dat de sonde wordt verwijderd. Hij neemt zacht voedsel langs de mond in, maar slechts in kleine tot middelgrote hoeveelheden. De laatste week heeft hij sondevoedingen gekregen met voedingssupplementen. Naarmate het normaal eten langs de mond beter gaat, kan de hoeveelheid die hij langs de sonde ontvangt afnemen. De diëtist heeft het totaal van zijn calorieopname per dag als volgt berekend:

Attachments

K4inname.jpg Info on K4inname.jpg 32902 bytes
  Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]