C3. Periodiek verward denken of bewustzijn

Bedoeling:

Het vastleggen van tekenen van gedrag die erop wijzen dat een delier aanwezig is. Een delier wordt vaak door een behandelbare ziekte zoals infectie veroorzaakt of treedt op als reactie op medicatiegebruik.

De kenmerken van een delier uiten zich vaak in het gedrag en kunnen daarom worden waargenomen. Wanordelijk denken uit zich wellicht in stamelen en niet ter zake doende of onsamenhangend taalgebruik. Andere gedragingen worden in de definities hieronder besproken.

Een recente verandering (verslechtering) in het cognitief functioneren is een aanwijzing voor een delier (acute verwardheidstoestand), welke omkeerbaar kan zijn als deze tijdig wordt ontdekt en behandeld. Tekenen van een delier kunnen gemakkelijker ontdekt worden bij een persoon die van tevoren intact cognitief functioneerde. Bij een cliënt die een vooraf bestaande cognitieve stoornis had of vooraf bestaande gedragingen vertoonde als rusteloosheid, roepen, enzovoort is dat moeilijker. Ondanks die moeilijkheid is het mogelijk om ook bij die cliënten tekenen van een delier te ontdekken door goed te letten op recente veranderingen in hun gewoonlijk functioneren. Zo kan bijvoorbeeld iemand die normaal luidruchtig en strijdlustig is, plotseling rustig, afwezig en onoplettend zijn. Iemand anders die daarentegen normaal gezien rustig en tevreden is kan plotseling rusteloos en luidruchtig zijn. Of, iemand die gewoonlijk in staat is de weg op de afdeling te vinden, begint te 'verdwalen'.

Definities:

  • a. Gemakkelijk afgeleid – bijv., heeft soms moeite de aandacht erbij te houden; dwaalt af
  • b. Episodes van onsamenhangend praten - bijv., kraamt onzinnige irrelevante dingen uit, springt van de hak op de tak, verliest gedachtegang
  • c. Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag - bijv., soms beter, soms slechter

Codering:

Codeer het gedrag van de cliënt in de laatste drie dagen ongeacht wat u denkt dat de oorzaak ervan is – richt u vooral op wanneer het gedrag voor het eerst optrad.
  • 0. Gedrag niet aanwezig
  • 1. Gedrag aanwezig, lijkt niet anders dan gewoonlijk
  • 2. Gedrag aanwezig, lijkt anders dan gewoonlijk (bijv., plots begonnen of aan het verslechteren; anders dan enkele weken geleden)
  Page Info My Prefs
This page (revision-12) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]