N3. Houding van de cliënt ten opzichte van voorgeschreven geneesmiddelen

Bedoeling:

Bepalen van de houding van de cliënt ten opzichte van voorgeschreven geneesmiddelen. De houding van de cliënt kan terecht of onterecht zijn.

Definities:

  • a. Is in staat zelf geneesmiddelen op kamer te beheren – De cliënt bewaart en beheert zelf de geneesmiddelen op kamer.
  • b. Neemt zelf, getrouw, de voorgeschreven geneesmiddelen in – De cliënt is zeer nauwgezet bij het beheren en innemen van medicatie.
  • c. Heeft hulp nodig om geneesmiddelen in te nemen – De cliënt kan niet zelf de geneesmiddelen innemen; een zorgverlener, een familielid of een ander persoon moet hem/haar daarbij helpen.
  • d. Controle nodig op de inname van geneesmiddelen – Men kan er niet op vertrouwen dat de cliënt zijn/haar geneesmiddelen correct inneemt.
  • e. Weigert geneesmiddelen in te nemen – De cliënt weigert geneesmiddelen of spuwt ze uit.
  • f. Heeft neiging tot overdosering – De cliënt vraagt steeds meer geneesmiddelen.
  • g. Andere problemen met betrekking tot het innemen van geneesmiddelen

Proces:

Observeer de cliënt, bevraag zorgverleners en familieleden.

Codering:

  • 0. Nee
  • 1. Ja

  Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]