K3. Manier van voedselinname

Bedoeling:

Het vermogen om veilig te slikken kan door ziekteprocessen en functionele achteruitgang worden aangetast. Veranderingen in iemands vermogen om te slikken kan tot verstikking en aspiratie leiden, die beide morbiditeit en mortaliteit kunnen veroorzaken. Vaak hebben cliënten met slikmoeilijkheden veranderde voedsel- en vloeistofconsistenties nodig OF kunnen ze geen voedsel door de mond binnenkrijgen. Dit item detailleert de dieetconsistenties en de gebruikte aanpassingen om slikmoeilijkheden aan te pakken.

Definities:

 • Voedingssonde — Elk type slang waarmee voedsel, voedingsstoffen, vloeistoffen of medicatie direct in de maag of darm kunnen worden afgeleverd. Voorbeelden zijn sondes door de neus, maagstoma, dunnedarmstoma of een Percutane Endoscopische Gastrostomiesonde (PEG-katheter).
 • Mechanisch bewerkt dieet — Speciaal klaargemaakt dieet dat zachter of kleiner is om opname door de mond te vergemakkelijken. Voorbeelden zijn zacht voedsel, gepureerd voedsel, gemalen vlees. Diëten voor cliënten die alleen maar vocht kunnen consumeren dat verdikt is om te voorkomen dat ze stikken, vallen hier ook onder.
 • Parenterale voeding — Omvat alle soorten van parenterale voeding zoals PEG (Percutane Endoscopische Gastrostomiesonde door de maag) of PEJ (door de darmwand) en TPN (Totale Parenterale Voeding).

Proces:

Observeer de cliënt. Neem het cliëntdossier door, inclusief aantekeningen van de arts, diëtist en audioloog indien nodig.

Codering:

Geef door de codering aan welke code het best de manier van voedselinname beschrijft om de slikproblemen het hoofd te bieden.
 • 0. Normaal - Kan alle soorten voedsel doorslikken
 • 1. Verminderd zelfstandig - Bijv., drinkt met kleine teugjes, eet beperkte hoeveelheid vast voedsel, behoefte aan voedselbewerking is misschien niet gekend
 • 2. Bewerking nodig om vast voedsel te kunnen doorslikken - Bijv., pureren, fijnhakken, of kan alleen specifieke voedingsmiddelen tot zich nemen
 • 3. Aanpassingen nodig om vloeistoffen te kunnen doorslikken - Bijv., indikken
 • 4. Kan alleen gepureerd vast voedsel en ingedikt vloeibaar voedsel doorslikken
 • 5. Combinatie van orale en parenterale toediening van voedsel of sondevoeding
 • 6. Alleen voedseltoediening via nasogastrische sonde
 • 7. Voedseltoediening via buikwand - Bijv., PEG
 • 8. Alleen parenterale voedseltoediening - Alle soorten parenterale voeding bijv., TPN
 • 9. Activiteit kwam niet voor
  Page Info My Prefs
This page (revision-17) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]