B7. Schriftelijke meldingen over de geestelijke gezondheid (geestesziekte, verstandelijke handicap, …)

Het cliëntdossier bevat informatie over een geestesziekte of verstandelijke handicap.

Bedoeling:

Het vastleggen van een primaire of secundaire diagnose van psychiatrische ziekte of verstandelijke handicap.

Definitie:

Cliënt heeft één van de volgende:
  • Schizofrenie, een stemmingsstoornis, paranoïdie, panische of andere ernstige angststoornis; gestoorde lichaamsbeleving; persoonlijkheids¬stoornis; andere psychotische stoornis; of andere geestelijke stoornis die tot een chronische beperking kan leiden; maar
  • Niet een primaire diagnose van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer of een daaraan verwante stoornis, of een niet-primaire dementie tenzij de primaire diagnose een belangrijke geestelijke stoornis is;
EN
  • De stoornis heeft functionele beperkingen tot gevolg in belangrijke activiteiten van het leven die normaal zouden zijn geweest in de laatste 3 tot 6 maanden voor het ontwikkelingsstadium van de cliënt;
EN
  • De ziektegeschiedenis geeft aan dat de cliënt één van het volgende heeft meegemaakt: (a) meer dan eenmaal in de afgelopen 2 jaar een psychiatrische behandeling die intensiever was dan poliklinische zorg (bijvoorbeeld een dagopname of een opname in de kliniek van het ziekenhuis); of (b) in de laatste 2 jaar vanwege een geestelijke stoornis een episode die in belangrijke mate de normale levenssituatie heeft onderbroken, waarvoor formele hulp nodig was om thuis of in een institutionele behandelomgeving te kunnen blijven functioneren of welke ingrijpen tot gevolg heeft gehad in de huisvesting of tot ingrijpen door de politie.

Proces:

Lees alleen het cliëntdossier door. Als een “Ja”-antwoord wordt ingevuld, moet er een schriftelijke documentatie over zijn (d.w.z. mondelinge mededelingen van de cliënt of van de familie van de cliënt zijn niet voldoende).

Codering:

  • 0. Nee
  • 1. Ja

  Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]