D4. Zicht

a. Gezichtsvermogen bij voldoende licht (met bril of ander visueel hulpmiddel indien gebruikt)

Bedoeling:

Het evalueren van het gezichtsvermogen en -beperkingen van de cliënt, bij adequate verlichting en gebruikmakend van eender welk gebruikelijk visueel hulpmiddel (bijv., bril, vergrootglas) gedurende de laatste drie dagen.

Definities:

Zicht – Het vermogen om te zien bij voldoende licht en eventueel met behulp van een bril of een ander visueel hulpmiddel.

Voldoende licht – Voldoende licht voor een cliënt met een normaal gezichtsvermogen.

Proces:

Vraag de cliënt (of familielid) en directe zorgverleners, zo mogelijk uit alle diensten, of de cliënt krantenletters, menukaarten, wenskaarten, enz. kan lezen.

Ga de nauwkeurigheid van uw bevindingen na door de cliënt te vragen naar gewone letters in een boek of krant te kijken met wat voor visueel hulpmiddel dan ook dat door de cliënt voor dichtbij zien normaal wordt gebruikt (bijv., bril, vergrootglas). Vraag dan de cliënt hardop te lezen, beginnend met de krantenkoppen en eindigend met de kleinste lettertjes.

Wees erop bedacht dat sommige cliënten analfabeet zijn of niet in staat zijn Nederlands te lezen. Vraag in dat geval de cliënt om hardop afzonderlijke letters van verschillende grootte, of getallen op de kalender, of paginanummers te lezen, of onderdelen van plaatjes te benoemen. Als de cliënt niet kan communiceren of uw aanwijzingen kan opvolgen voor het nagaan van zijn gezichtsvermogen, observeer dan de oogbewegingen om te zien of de ogen beweging en voorwerpen lijken te volgen. Dit zijn weliswaar grove metingen van de gezichtsscherpte, maar kunnen u helpen bij het beoordelen of de cliënt enig gezichtsvermogen heeft.

Codering:

Vul het nummer in dat met het meest juiste antwoord overeenkomt.
  • 0. Voldoende — Ziet details, kan ook normale letters in kranten of boeken lezen.
  • 1. Minimale moeite — Kan in kranten of boeken alleen grote letters lezen (bijv., krantenkoppen).
  • 2. Matige moeite — Beperkt gezichtsvermogen; kan geen krantenkoppen lezen, kan wel voorwerpen herkennen.
  • 3. Ernstig moeite — Niet zeker of voorwerpen worden herkend, ogen lijken voorwerpen wel te kunnen volgen, ziet alleen licht, kleuren of vormen. Let op: veel cognitief ernstig gestoorde cliënten kunnen niet deelnemen aan onderzoek van hun gezichtsvermogen omdat ze geen aanwijzingen kunnen opvolgen of niet kunnen vertellen wat ze zien. Velen van hen lijken echter bewegende voorwerpen in hun omgeving met hun ogen op te sporen of te volgen. Gebruik voor cliënten die dit lijken te doen de code “3”, Ernstig moeite. Met de huidige technologie is dit de beste beoordeling die u voor ernstig cognitief gestoorde cliënten kunt uitvoeren.
  • 4. Blind

Voorbeeld voor zien:
  • Toen u mevrouw C. naar haar moeite met zien vroeg, zei ze dat ze altijd haar bril droeg en dan geen problemen had met lezen. Ze zat in een stoel de krant te lezen. Codeer “ 0”. Redenering: omdat mevrouw C. altijd een bril draagt, is de beoordeling dat ze zonder problemen kan zien wanneer ze wordt gevraagd een regel uit de krant te lezen. Dat betekent dat de glazen die ze heeft haar in staat stellen zonder moeite te zien.

b. Gebruik bril of ander visueel hulpmiddel

Bedoeling:

Het doel is om te noteren of de cliënt een visueel hulpmiddel gebruikt. Dit omvat elk soort visueel hulpmiddel (bril, contactlenzen, vergrootglas) dat op een bepaald moment gedurende de laatste drie dagen is gebruikt.

Codering:

  • 0. Nee
  • 1. Ja

  Page Info My Prefs
This page (revision-31) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]