O3. Deskundige zorgen door, of onder supervisie van, gediplomeerde zorgverleners

Therapieën die na opname in de instelling plaatsvonden, door een arts waren opgedragen en door een bevoegd therapeut werden uitgevoerd, d.w.z. door een therapeut die de benodigde diploma’s heeft behaald (en als therapeut is geregistreerd) of in sommige gevallen iemand die onder de directe supervisie van een dergelijk persoon werkt.

De therapeutische behandeling kan binnen of ook buiten de instelling plaatsvinden. Dit gaat ENKEL om therapieën die op de beoordeling van een therapeut en een in het cliëntdossier vastgelegd behandelplan zijn gebaseerd.

Bedoeling:

Het vastleggen van (A) het aantal dagen waarop de behandeling gepland is in de laatste 7 dagen, (B) het aantal dagen waarop de therapie gegeven is met gedurende tenminste 15 minuten per dag therapie, en (C) het totaal aantal minuten dat elk van de volgende therapieën in de laatste 7 dagen is gegeven.

Definities:

 • a. Kinesitherapie — Therapie gegeven door, of onder supervisie van, een gediplomeerd zorgverlener. Een kinesitherapeut in opleiding kan de therapie ook geven maar kan niet toezien op het geven van de therapie door anderen (zorgverleners of vrijwilligers).
 • b. Ergotherapie — Therapie gegeven door, of onder supervisie van, een gediplomeerd zorgverlener. Een ergotherapeut in opleiding kan de therapie ook geven maar kan niet toezien op het geven van de therapie door anderen (zorgverleners of vrijwilligers).
 • c. Logopedie en audiologie — Therapie gegeven door een bevoegd logopedist/ audioloog.

 • d. Ademhalingstherapie — Omvat kuchen, diep ademhalen, verstuivers, aerosol, mechanische beademing, enzovoort. Deze handelingen moeten door een gediplomeerd zorgverlener (d.w.z. verpleegkundige, ademhalingstherapeut) worden gegeven. Omvat niet met de hand vastgehouden apparaten voor medicatietoediening. Tel alleen de tijd die de gediplomeerde zorgverlener met de cliënt doorbrengt.
 • e. Revalidatie of wandelprogramma — Verpleegkundige interventies om de cliënt te helpen zijn/haar vaardigheid of maximum functioneringspotentieel te bereiken. Dit item omvat geen procedures of technieken die onder leiding van een bevoegd therapeut moeten worden uitgevoerd. Een wandelprogramma omvat die activiteiten die worden gebruikt om de zelfredzaamheid van de cliënt in het stappen te verbeteren of te handhaven, met of zonder hulpmiddelen. Een revalidatie of wandelprogramma moet hierbij aan elk van de volgende criteria voldoen:
  • Er moeten meetbare doelen en interventies in het zorgplan en het cliëntdossier zijn vastgelegd.
  • Er moet een bewijs zijn of een periodieke evaluatie door een gediplomeerd verpleegkundige van de activiteit in het cliëntdossier.
  • Uitvoerende ziekenverzorgenden moeten getraind zijn in technieken die cliëntbetrokkenheid in de activiteit bevorderen.
  • Deze activiteiten moeten door of onder supervisie van gediplomeerde verpleegkundigen plaatsvinden.
  • Deze categorie omvat niet gymnastiek die aan een groep van meer dan vier personen per toeziend hulpgever of zorgverlener wordt gegeven.
 • f. Psychotherapie — Therapie gegeven door een gediplomeerd beroepsbeoefenaar in de geestelijke gezondheidszorg. (Bijv., een psychiater, psychotherapeut, psychiatrisch verpleegkundige of psychiatrisch maatschappelijk werker.)
 • g. Andere

Proces:

Neem het cliëntdossier door en raadpleeg elk van de bevoegde therapeuten.

Codering:

 • Hokje A: Vul in de eerste kolom het aantal dagen therapie in die gepland was in de laatste 7 dagen.
 • Hokje B: Vul in de tweede kolom het aantal dagen in dat de therapie gedurende 15 of meer minuten in de laatste zeven kalenderdagen werd gegeven. Vul “0” in indien geen.
 • Hokje C: Vul in de derde kolom het totale aantal minuten in dat de betreffende therapie in de laatste zeven dagen werd gegeven zelfs als u “0” in hokje B (d.w.z., op elk van de dagen minder dan 15 minuten per dag therapie) hebt gecodeerd. De tijd moet alleen de echte behandeltijd omvatten (niet de wachttijd of verslagtijd). Vul “0” in indien geen.

Voorbeeld:
 • Mevrouw F. werd na een beroerte in stabiele toestand voor revalidatie in de instelling opgenomen. Sinds haar opname heeft ze twee keer per week sessies van 30 minuten logopedie, twee keer per week sessies van 30 minuten ergotherapie en twee keer per dag gedurende 3 dagen sessies van 30 minuten fysiotherapie, en gedurende 10 minuten per dag op elk van de laatste 3 dagen ademhalingstherapie ontvangen. Gedurende de laatste drie dagen heeft mevrouw F. aan alle voor haar geplande sessies deelgenomen.

Diensten A B C
a. Kinesitherapie 3 3 180
b. Ergotherapie 2 2 60
c. Logopedie/audiologie 2 2 60
d. Ademhalingstherapie 3 0 30
e. Revalidatie of wandelprogramma 0 0 0
f. Psychotherapie 0 0 0
g. Andere 0 0 0

  Page Info My Prefs
This page (revision-23) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]