InterRAI AC België

Het "interRAI-beoordelingsinstrument" voor kwetsbare oudere personen in een acuut ziekenhuis in België, versie 0.9. Lees verder

Hieronder wordt een overzicht van de AC-Secties weergegeven (klik voor een snelle consultatie op " << " of op de " Links " voor meer uitgebreide informatie):

  Page Info My Prefs
This page (revision-23) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]