J8. Zelfgemelde gezondheid

Proces:

Vraag de cliënt “Hoe vindt u in het algemeen uw gezondheid”. Vermeld hier geen opvattingen van familie, zorgverleners of andere personen. Het is de mening van de cliënt zelf die hier belangrijk is. Doe hier dus ook geen veronderstellingen omtrent dit item. Indien de cliënt om welke reden dan ook niet kan of wil antwoorden scoor dan “Kon of wilde niet antwoorden”.

Codering:

Kies het juiste antwoord.
  • 0. Uitstekend
  • 1. Goed
  • 2. Redelijk
  • 3. Slecht
  • 8. Kon of wilde niet antwoorden

  Page Info My Prefs
This page (revision-1) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]