LTCF SECTIE I. ZIEKTEBEELDEN

Ziekten worden in twee lijsten vastgelegd. Eerst is er een lijst van gebruikelijke of belangrijke ziekten die relevant zijn voor de zorg. Dan is er de mogelijkheid nog andere ziektebeelden die belangrijk zijn voor de huidige toestand van de cliënt en behandeling vast te leggen bij item 2, “Andere ziektebeelden”.

  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]