InterRAI CMH België

Het "interRAI-beoordelingsinstrument" voor thuiswonende personen met complexe geestelijke gezondheidsbehoeften in België, versie 9 van 2005-2006. Lees verder

Hieronder wordt een overzicht van de CMH-Secties weergegeven (klik voor een snelle consultatie op " << " of op de " Links " voor meer uitgebreide informatie):

UNDER CONSTRUCTION ...

  Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]