B2. Datum waarop het verblijf van de cliënt in deze instelling begon

Bedoeling:

Het beleid ten aanzien van opname en het “behouden van een bed” varieert. Tevens kan het “openen” en “sluiten” van cliëntdossiers in instellingen variëren. Sommige instellingen kiezen ervoor een dossier te “sluiten” wanneer een cliënt een nacht in het ziekenhuis verblijft en “openen” een nieuw dossier bij terugkomst in de instelling de dag erop. Andere instellingen houden het cliëntdossier van een cliënt open als de cliënt tijdelijk in het ziekenhuis wordt opgenomen. Voor wat de interRAI LTCF betreft, is de datum van opname de datum waarop het verblijf van de cliënt in de instelling begon, ongeacht hoe de instelling ervoor kiest zijn cliëntdossiers te “openen” of te “sluiten” tijdens een verblijfperiode.

Definitie:

Datum waarop het verblijf begon — De datum waarop de cliënt voor het eerst in uw instelling werd opgenomen.

Let op:

  • als de cliënt in het verleden officieel werd ontslagen en een heropname niet werd verwacht (bijv., ontslag naar huis of naar een andere verpleeginstelling), vul dan de datum van de huidige opname in.
  • als uw instelling bij terugkeer van een tijdelijke opname in het ziekenhuis of tijdelijk verlof naar huis elke keer een nieuw cliëntdossier opent, vul dan de oorspronkelijke eerste opnamedatum in.

Proces:

Kijk in het cliëntdossier. Als de gegevens onduidelijk of niet beschikbaar zijn, vraag ze dan op bij de opnameadministratie.

Op de webapplicatie BelRAI kunt u op de detailpagina van de cliënt alle vroegere beoordelingen nakijken (als u daartoe gerechtigd bent).

Codering:

Gebruik het keuzemenu om de datum vast te leggen.
  Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]