O5. Raadpleging arts

Bedoeling:

Het vastleggen van op hoeveel dagen een arts de cliënt heeft onderzocht in de laatste 14 dagen (of sinds de opname als die minder dan 14 dagen geleden gebeurde). Het onderzoek kan op de afdeling plaatsvinden of op de praktijkkamer van de arts. De frequentie van de raadplegingen is in sommige gevallen een aanwijzing voor de klinische complexiteit.

Definities:

  • Arts — Arts, specialist of tandarts, al dan niet aan de instelling verbonden of consulterend. Omvat ook een bevoegd arts-assistent of een speciaal opgeleid verpleegkundige die met de arts samenwerkt.
  • Doktersonderzoek — Dit kan een gedeeltelijk of volledig onderzoek zijn op de afdeling of op de kamer van de arts. Onderzoeken die op de spoeddienst worden uitgevoerd vallen hier niet onder. Als de cliënt gedurende een “ongepland” bezoek aan de spoeddienst door een arts werd onderzocht, leg dan het aantal keren dat dit gebeurde vast in Item O4b, “Spoeddienst zonder overnachting bezocht”.

Codering:

Vul het aantal dagen in dat een arts de cliënt heeft onderzocht. Indien geen, vul dan “0” in.

  Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]