F5. Sterke punten

Bedoeling:

Het bepalen van de sterke punten van de cliënt, specifiek op drie dimensies: sociale steun, persoonlijkheid en spiritualiteit.

Definities:

  • a. Overwegend positieve kijk – De cliënt heeft een persoonlijkheid die hem/haar helpt een positieve kijk te behouden zelfs bij ernstige medische problemen en symptomen of ernstig functieverlies. Bijvoorbeeld, een cliënt met “een overwegend positieve kijk” kan zich op zijn sterke punten richten om realistisch toe te werken naar haalbare medische of persoonlijke doelen en waardeert zijn/haar eigen leven en omgang met anderen.
  • b. Vindt het alledaagse leven zinvol – Hoe kijkt de cliënt naar zijn/haar dagelijks leven. Kan hij/zij betekenisvolle activiteiten vinden of belangrijke sociale contacten voortzetten? Laat de cliënt merken betrokken te zijn of geïnteresseerd te zijn in gebeurtenissen binnen of buiten de instelling?
  • c. Relatie met de familie is sterk en ondersteunend – De cliënt of eerstverantwoordelijk zorgverlener geven aan dat de cliënt een ondersteunende omgang heeft met familie(leden). De cliënt voelt dat hij/zij op familieleden kan rekenen. Familieleden zijn actief betrokken bij de lichamelijke zorg of geldbeheer of bij het helpen nemen van medische beslissingen. Familieleden onderhouden regelmatig contact met de cliënt, geven troost en advies of fungeren als vertrouwenspersoon.

Proces:

Maak een praatje met de cliënt over het leven van vóór de opname in de instelling. Vraag waar hij/zij naar uitkijkt of van wie hij/zij graag bezoek krijgt. Aanwijzingen uit de omgeving kunnen gesprekken op gang brengen (bijv., familiefoto’s, brieven of werkjes van kleinkinderen). Deze informatie kan voortkomen uit praten over andere interRAI LTCF-onderwerpen (bijv., Gewoonten, Ontspanningsactiviteiten, ADL’s). Directe zorgverleners en bezoekende familieleden kunnen ook met bruikbare inzichten komen.

Codering:

Codeer het juiste antwoord
  • 0. Nee
  • 1. Ja

Voorbeeld:
  • Mevrouw P. heeft een ernstige teruggang in functioneren meegemaakt vanwege een relatief ver gevorderd stadium van Multiple Sclerose. Haar dochter bezoekt haar regelmatig en neemt haar voor een kop thee mee naar het cafetaria. Mevrouw P. geniet erg van het horen van wat haar kleinkinderen doen en stuurt hen met hulp van haar dochter verjaardagskaarten. Hoewel ze zich volledig bewust is van haar aftakeling, blijft ze daar niet bij stilstaan wanneer ze met anderen omgaat. Codeer "1 (ja)" voor: a (Overwegend positieve kijk), b (Het alledaagse leven zinvol vinden) en c (Relatie met de familie is sterk en ondersteunend).
  Page Info My Prefs
This page (revision-13) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]