L1. Doorligwonde met hoogste ernstgraad

Bedoeling:

Het vastleggen van het hoogste stadium van een decubitus ulcus (doorligwonde) op gelijk welk deel van het lichaam in de laatste 3 dagen.

Definities:

 • Graad 1:(info) Is een niet-wegdrukbare roodheid van de intacte huid. Dit kan gepaard gaan met verkleuring van de huid, wijziging in huidtemperatuur (hoger of lager dan de omliggende huid), gewijzigde weefselconsistentie (oedeem, verharding) en zintuiglijke gewaarwording (pijn, jeuk). Bij personen met een lichte huidskleur ziet het letsel eruit als een afgebakend gebied van persistente roodheid, bij personen met een donkere huid heeft het letsel eerder persistente rode, blauwe of paarse tinten. Vroegere definities nemen ook de term “erythema” (roodheid van de intacte huid) op.
 • Graad 2:(info) Gedeeltelijke aantasting van de epidermis (opperhuid), de dermis (lederhuid) of de beide huidlagen. Het letsel of de wonde is oppervlakkig en doet zich voor als een blaar, een schaafwonde, ontvelling, een open blaar of een ondiep gat.

 • Graad 3:(info) Huiddefect (krater) met schade of necrose van de huid en subcutaan weefsel dat zich kan uitstrekken tot aan het onderliggend bindweefselvlies maar niet daaronder.
 • Graad 4:(info) Uitgebreide aantasting, weefselnecrose en/of schade aan de spieren, het bot of ondersteunende weefsels en structuren (bijv., pees, gewrichtskapsel) met of zonder schade aan epidermis en dermis. In dit stadium is er ook sprake van ondermijning en aantasting van de weefsels en van vorming van fistels en sinusvormige letsels.

 • Graad onbepaald: Het stadium van de decubitus kan niet bepaald worden doordat de zweer (ulcus) met necrotisch weefsel bedekt is.

Defloor T., Herremans A., Grypdonck M. et al. Herziening Belgische richtlijnen voor Decubituspreventie. Brussel: Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 2004.

Gemakshalve kan hier ook het afgeleide document "Classificatie van decubitus(info)" gedownload worden.

Proces:

Neem het cliëntdossier door en raadpleeg de verzorgende of de familie over de aanwezigheid van doorligwonden (en andere huidproblemen). Onderzoek de cliënt en bepaal het stadium van de aanwezige doorligwonden. Als niet heel het lichaam wordt geïnspecteerd, kunnen met name stadium 1 ulcera worden gemist. Kijk goed uit bij cliënten die bijvoorbeeld voortdurend in bed of in een rolstoel verblijven.

Codering:

 • 0. Geen doorligwonde
 • 1. Niet wegdrukbare roodheid op om het even welke plaats (Graad 1:(info))
 • 2. Oppervlakkige beschadiging van huidlagen of blaarvorming (Graad 2:(info))
 • 3. Huiddefect (krater) met schade of necrose van huid en subcutis (Graad 3:(info))
 • 4. Uitgebreide aantasting en necrose van onderliggende en/of ondersteunende weefsels en structuren (Graad 4:(info))
 • 5. Ernst niet te bepalen door bijvoorbeeld grote hoeveelheid necrotische korst

Attachments

Classificatie van decubitus.pdf Info on Classificatie van decubitus.pdf 200007 bytes
Decubitus1.jpg Info on Decubitus1.jpg 18551 bytes
Decubitus2.jpg Info on Decubitus2.jpg 14911 bytes
Decubitus3.jpg Info on Decubitus3.jpg 14800 bytes
Decubitus4.jpg Info on Decubitus4.jpg 24081 bytes
  Page Info My Prefs
This page (revision-18) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]