LTCF SECTIE D. COMMUNICATIE EN GEZICHTSVERMOGEN

Het documenteren van het vermogen van de cliënt om te horen en zien (met hulpmiddelen, als deze worden gebruikt), te begrijpen en met anderen te communiceren. Lees verder

  Page Info My Prefs
This page (revision-7) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]