F4. Belangrijke stress in de laatste 90 dagen

Bedoeling:

Het bepalen van gebeurtenissen in het leven van de cliënt waarvan de cliënt vindt dat die een grote weerslag op zijn/haar leven hebben gehad in de laatste 90 dagen.

Proces:

Vraag de cliënt of er stressvolle gebeurtenissen in de laatste 90 dagen hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld, zelf ernstig ziek zijn geweest; de dood of ernstige ziekte van naast familielid of vriend, verlies van huis, belangrijk verlies van inkomen of bezit, slachtoffer van beroving of overval, verlies van rijbewijs of auto.

Codering:

Codeer het juiste antwoord
  • 0. Nee
  • 1. Ja
  Page Info My Prefs
This page (revision-1) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]