InterRAI LTCF België

Het "interRAI-beoordelingsinstrument" voor personen in een verzorgingsinstelling met complexe zorgbehoeften in België, versie 2.0 van 2008-09-17. Lees verder

Hieronder wordt een overzicht van de LTCF-Secties weergegeven (klik voor een snelle consultatie op " << " of op de " Links " voor meer uitgebreide informatie):

  Page Info My Prefs
This page (revision-169) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]