Helpdesk

Problemen met de BelRAI-webapplicaties ?

Mogen wij u vragen om bij het doorgeven van onregelmatigheden i.v.m. de webapplicaties ons zoveel mogelijk de volgende informatie mee te delen:

  • uw rijksregisternummer;
  • het ticketnummer dat wordt weergegeven;
  • de website waarop de onregelmatigheden zich voordoen (de testsite of de officiële productiesite);
  • de door u gebruikte browser (Firefox, Internet Explorer, Safari, ...) en eventueel de versie;
  • een omschrijving van het probleem of een situatieschets (bijv., "Ik geraak slechts tot ... tijdens de inlogprocedure", screenshots);
  • het tijdstip waarop het probleem zich voordeed (dag, uur);
  • het soort beoordelingsinstrument (HC, LTCF, AC, ...), de startdatum en het uur van de beoordeling, het beoordelingsmoment (bij Acute Care) en indien toegestaan de naam van de cliënt.

Wij proberen u zo spoedig mogelijk een oplossing aan te bieden.

Contact

In de content van deze wiki zijn ter illustratie of ter verduidelijking heel wat hyperlinks verwerkt. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de blijvende werking van deze links of de inhoud van deze externe pagina's of websites waarnaar de links verwijzen.

  Page Info My Prefs
This page (revision-158) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]