LTCF SECTIE N. GENEESMIDDELEN

Cliënten in instellingen gebruiken vaak veel geneesmiddelen, vaak door meerdere artsen voorgeschreven. Dit, samen met een groot aantal vrij verkrijgbare geneesmiddelen om mogelijk velerlei symptomen aan te pakken, zorgen ervoor dat de cliënten in instellingen te maken krijgen met bijwerkingen, interacties tussen geneesmiddelen, ongeschikte of ineffectieve doseringen, of eenvoudigweg verkeerde geneesmiddelen. Lees verder

  Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 15:11 10-Jul-2020 by LizaVanEenoo.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]