R2. Ontslagen naar

Bedoeling:

Het bepalen van de verblijfssituatie van de cliënt na het ontslag uit de instelling.

Definities:

 • 1. Woning, appartement of studio (eigen of gehuurd, alleen of met anderen)
 • 2. Woning van (de) kind(eren)
 • 3. Woning van andere mantelzorger(s) (niet van kind(eren))
 • 4. Rusthuis of bejaardentehuis (ROB-bed)
 • 5. Woon- en zorgcentrum (WZC), rust- en verzorgingstehuis (RVT) of bejaardentehuis (RVT-bed)
 • 6. Serviceflat, aanleunwoning of kangoeroewoning (“zelfstandige” woning in de nabijheid van een RVT, …waardoor men gemakkelijk kan gebruik maken van allerhande diensten)
 • 7. Beschut of beschermd wonen (heeft als doel om een thuis te bieden aan mensen die omwille van psychische problemen niet of nog niet zelfstandig kunnen wonen)
 • 8. Medisch-pedagogische instelling (MPI), orthopedagogische instelling of instelling voor verstandelijk gehandicapten
 • 9. Psychiatrisch ziekenhuis of psychiatrische instelling
 • 10. Revalidatiecentrum, hersteloord of SP-dienst
 • 11. Ziekenhuis
 • 12. Kortverblijf
 • 13. Palliatief centrum
 • 14. Penitentiaire instelling
 • 15. Klooster
 • 16. Thuisloos of dakloos
 • 17. Overleden
 • 18. Andere

Proces:

Zoek de gegevens in het cliëntdossier op. Als deze echter onduidelijk of niet beschikbaar zijn, vraag ze dan bij de administratie, eventueel aan de cliënt zelf of aan de familie.

Codering:

Kies één antwoord en vul de juiste code in; specificeer eventueel.
  Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]