B6. Opgenomen geweest in de afgelopen 5 jaar

Bedoeling:

Het vastleggen van eerdere ervaringen met het leven in een instelling of in groepsverband.

Definities:

  • a. Bejaardentehuis, rust- en verzorgingstehuis, woon- en zorgcentrum – De cliënt verbleef al eerder in een verzorgingsinstelling.
  • b. Serviceflat, aanleunwoning en andere gelijkaardige woonvorm - Woonomgeving buiten een instelling die een woonomgeving integreert met wisselende graden van ondersteunende diensten zoals: toezicht, ziekenverzorging, huishouden, maaltijdverstrekking, vervoer, enzovoort.
  • c. Psychiatrische zorg – Bijv., geestelijke gezondheidszorginstelling, psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrische afdeling van een ziekenhuis.
  • d. Instelling of setting voor personen met een handicap – Bijv., een instelling voor verstandelijke of ontwikkelingsgehandicapten, zorgvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten, groepswonen.

Proces:

Neem het opnamedossier door. Bevraag de cliënt of de familie. Informeer bij de arts van de cliënt.

Codering:

Codeer overal waar de cliënt in instellingen of groepsettings woonde in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van eerste opname. Maak een uitzondering voor beperkt verblijf voor behandeling of revalidatie waarbij de cliënt naar de eigen woonomgeving kon terugkeren.
  • 0. Nee
  • 1. Ja

  Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]