L2. Eerder een doorligwonde gehad

Bedoeling:

Het vastleggen van eerder opgetreden doorligwonden. Dit vormt een risicofactor voor het ontwikkelen van doorligwonden in de toekomst.

Proces:

Vraag de cliënt of hij/zij ooit een doorligwonde heeft gehad die nu is genezen. Kijk er het cliëntdossier op na (ook ontslagbrieven uit het ziekenhuis), eerdere zorgplannen, enzovoort. Vraag indien nodig een familielid of vroegere zorgverlener over de toestand van de huid van de cliënt.

Codering:

Codeer het goede antwoord.
  • 0. Nee
  • 1. Ja
  Page Info My Prefs
This page (revision-1) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]