Privacy Policy 2.0

De gegevens die op de BelRAI-website worden verzameld en verwerkt zijn persoonsgebonden en gevoelig. Om die reden zijn heel wat maatregelen genomen om de privacy van de betrokken personen en zorgverleners te beschermen.


Privacy Policy 1.0  Page Info My Prefs
This page (revision-88) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]