J2. Valincidenten in de laatste 30 dagen

Bedoeling:

Het bepalen van dit risico gebeurt alleen bij een herbeoordeling die minder dan 30 dagen na de laatste beoordeling plaatsvindt en dit om te beoordelen of de cliënt recentelijk (een) valincident(en) heeft gehad.

Definitie:

Valincident— Elke onbedoelde verandering in lichaamshouding waarbij de cliënt op de vloer of ander lager niveau terechtkomt. Dit omvat ook incidenten die gebeuren terwijl de cliënt door anderen wordt geholpen.

Proces:

Herbeoordelingen — Neem het cliëntdossier door (ook de incidentrapportages, het huidige zorgplan, behandelopdrachten van de arts en maandelijkse uittreksels). Raadpleeg de cliënt. Soms denkt een cliënt dat hij toevallig struikelde. Hij staat op en meldt het aan niemand. Ga daarom niet uitsluitend af op het cliëntdossier, maar vraag het direct aan de cliënt of hij/zij in de betreffende periode is gevallen. Raadpleeg ook de familie.

Codering:

  • 0. Nee, geen valincident in de laatste 30 dagen
  • 1. Ja, wel een valincident in de laatste 30 dagen

  Page Info My Prefs
This page (revision-7) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]