O1. Preventie

Bedoeling:

Dit item kan het zorgteam helpen om de cliënten te identificeren die behoefte hebben aan gezondheidsvoorlichting en preventieve zorg.

Proces:

Vraag de cliënt of hij/zij de genoemde specifieke gezondheidsmaatregelen heeft ontvangen. Kijk ook in het cliëntdossier.

Definities:

Preventieve gezondheidsmaatregelen omvatten inentingen en screening. Inentingen zijn bedoeld om ziekte te voorkomen. Screening is bedoeld om nog niet onderkende ziekten op een vroeg en behandelbaar stadium te ontdekken.
  • a. Bloeddruk gemeten in het laatste jaar — De bloeddruk van de cliënt werd gedurende het afgelopen jaar gemeten.
  • b. Colonscopietest in de laatste 5 jaar — De cliënt heeft in de laatste 5 jaar een colonscopietest ondergaan.
  • c. Gebitscontrole in het laatste jaar – De cliënt heeft gedurende het afgelopen jaar een gebitscontrole ondergaan van een tandarts, mondchirurg of mondhygiëniste.
  • d. Oogcontrole in het laatste jaar – De cliënt heeft gedurende het afgelopen jaar een oogcontrole ondergaan van een oogarts, opticien, arts, verpleegkundige of andere gezondheidszorgwerker.
  • e. Gehoorcontrole in de laatste 2 jaar — De cliënt heeft in de laatste 2 jaar een gehoorcontrole ondergaan.
  • f. Griepprik in het laatste jaar - De cliënt werd gedurende het afgelopen jaar een griepprik toegediend.
  • g. Mammografie of borstonderzoek in de laatste 2 jaar (voor vrouwen) — De cliënte heeft in de laatste 2 jaar een mammografie of borstonderzoek ondergaan.
  • h. Pneumokokkenvaccin in de laatste 5 jaar of na de leeftijd van 65 jaar – De cliënt werd in de laatste 5 jaar een vaccinatie ter voorkoming van longontsteking toegediend.

Codering:

Codeer het juiste antwoord.
  • 0. Nee
  • 1. Ja
  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]