LTCF SECTIE J. GEZONDHEIDSTOESTAND

Het vastleggen van specifieke gezondheidsproblemen of symptomen die verband houden met de ADL, cognitie, stemming of gedrag, medische behandelingen, verpleegcontroles of sterfterisico. Over het algemeen zijn deze problemen de drijvende kracht achter het zorgplan. Codeer geen problemen die opgelost zijn of die niet langer van invloed zijn op het functioneren of op het zorgplan van de cliënt.

  Page Info My Prefs
This page (revision-11) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]