This is version 19. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

InterRAI AC België

Het "interRAI-beoordelingsinstrument" voor de acute zorg in België, versie 0.9. Lees verder

Voor het volledig handboek van de interRAI Acute Care (inclusief de inleidende hoofdstukken gevolgd door de Secties) verwijzen we graag naar de Downloads.

Hieronder wordt een overzicht van de AC-Secties weergegeven (klik voor een snelle consultatie op " << " of op de " Links " voor meer uitgebreide informatie):

  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]