AC SECTIE B. INTAKE EN VOORGESCHIEDENIS

Deze sectie moet alleen bij de opname of de eerste beoordeling ingevuld worden en verschaft informatie die met de huidige opname in verband staat. [1]

[#1] Aangezien de antwoorden op B2a en B5 worden gebruikt bij de berekening van resultaten is het toch noodzakelijk om deze vragen te beantwoorden (over te nemen) op elke beoordeling.

  Page Info My Prefs
This page (revision-13) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]