H3. Stoelgangcontinentie

Bedoeling:

Het doel is om het fecale continentiepatroon van de cliënt te registreren. De registratieperiode loopt tijdens de 3 dagen vóór het begin van de acute aandoening die tot de opname geleid heeft (premorbide thuissituatie) of tijdens de laatste 24 uur (verblijf in het ziekenhuis).

Definitie:

Dit item beschrijft het fecale continentiepatroon van de cliënt, daarbij rekening houdend met programma’s ter bevordering van de stoelgangcontrole of hulpmiddelen. Net zoals bij urinecontinentie verwijst dit item niet naar het vermogen van de cliënt om zelfstandig naar het toilet te gaan, want een cliënt kan van familie- of personeelsleden veel hulp krijgen om naar het toilet te gaan en toch nog continent zijn.

Procedure:

De beoordeling van fecale continentie moet tegelijk met die van urinecontinentie uitgevoerd worden. Bekijk het klinisch dossier en de ‘stoelgangkaart’ (indien beschikbaar) van de cliënt. Ga samen met de cliënt na of de informatie in zijn/haar dossier correct is. Zorg ervoor dat uw gesprekken met de cliënt in alle discretie verlopen. Controle over de darmfunctie is een gevoelig onderwerp. Vraag de cliënt op een vertrouwelijke en duidelijke manier naar de aard van het probleem. Verifieer de continentiepatronen samen met mensen die de cliënt goed kennen en denk eraan de patronen te beoordelen over een periode van 24 uur per dag.

Codering:

Codeer stoelgangcontinentie gedurende de 3-daagse premorbide periode en de laatste 24 uur.
  • 0. Continent – Volledige beheersing, geen stoma aanwezig.
  • 1. Beheersing met een stoma – In de laatste 3 dagen/24 uur.
  • 2. Accidenteel incontinent – Continent in de laatste 3 dagen/24 uur, maar accidenteel incontinent.
  • 3. Minder vaak dan dagelijks incontinent – Incontinentievoorvallen minder vaak dan dagelijks. Deze code geldt niet voor beoordelingen bij opname of ontslag.
  • 4. Dagelijks incontinent – Dagelijks (premorbide), maar nog enige beheersing.
  • 5. Incontinent – Geen beheersing.
  • 8. Kwam niet voor – Geen stoelgang in de laatste 3 dagen/ 24 uur.
  Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]