B5. Tijd sinds laatste ziekenhuisverblijf

Procedure:

Kijk het medisch dossier van de cliënt in. Ziekenhuisontslagbrieven, indien beschikbaar, zijn de beste manier om informatie over dit item in te winnen. Als dergelijke brieven niet beschikbaar zijn, ga dan bij de cliënt of zijn/haar familie te rade. [1]

Bedoeling:

De bedoeling is om vast te stellen wanneer de cliënt voor het laatst in een ziekenhuis opgenomen werd (acute zorg valt onder deze categorie, langdurige zorg en kortverblijf en dagcentrum niet). Op die manier kan ook beter ingeschat worden of de cliënt risico op heropname loopt.

Definitie:

  • 0. Geen ziekenhuisopname in de laatste 90 dagen
  • 1. 31 tot 90 dagen geleden
  • 2. 15 tot 30 dagen geleden
  • 3. 8 tot 14 dagen geleden
  • 4. In de laatste 7 dagen
  • 5. Transfer vanuit een ander ziekenhuis

Codering:

Bepaal het meest recente ziekenhuisverblijf tijdens de laatste 90 dagen. Vul de optie ‘Transfer vanuit een ander ziekenhuis’ in voor cliënten die rechtstreeks vanuit een ander ziekenhuis overgebracht werden. Geef code 1, 2, 3 of 4 in (afhankelijk van de tijd sinds het laatste ontslag) voor cliënten die eerder ontslagen werden en nu opnieuw opgenomen zijn.

[#1] Aangezien het antwoord op B5 wordt gebruikt bij de berekening van resultaten is het toch noodzakelijk om deze vraag te beantwoorden (over te nemen) op elke beoordeling.

  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]