G2. Voortbeweging

a. Voornaamste manier van verplaatsen

Bedoeling:

Het doel is om de manier waarop de cliënt zich gewoonlijk verplaatst in zijn/haar onmiddellijke omgeving (thuis voor de premorbide periode; op de ziekenhuisafdeling voor de andere observatieperiodes) te registreren.

Procedure:

Vraag het aan de cliënt zelf en laat zijn/haar antwoord indien nodig bevestigen door personeelsleden die kunnen vertellen hoe de cliënt zich gewoonlijk verplaatst. Definitie: De manier waarop de cliënt zich in zijn/haar onmiddellijke omgeving verplaatst. Codering:
 • 0. Stapt zonder materieel hulpmiddel
 • 1. Stapt met materieel hulpmiddel – bijv. wandelstok, looprek, kruk, rollator, loopstoel
 • 2. (Elektrische) rolstoel, elektronische scooter
 • 3. Bedlegerig of beperkt tot zetel, stoel,...

b. 4m-wandeltest

Bedoeling:

Het doel is om het vermogen van de cliënt om een korte afstand te wandelen te registreren.

Procedure:

Zet een recht parcours uit. Laat de persoon stilstaan, met de voeten tegen de startlijn aan. Zeg dan: “Begin, wanneer ik het startsein geef, op een normaal tempo te stappen (met stok of ander hulpmiddel als u die gebruikt). Dit is geen test om zo snel mogelijk te stappen. Stop als ik u dat zeg. Is het duidelijk.?” Doe het voor indien nodig. Zeg dan: “Begin nu met stappen”. Start de chronometer (of tel de seconden) wanneer de eerste stap wordt gezet. Hou op met tellen als een voet over de 4 meterstreep wordt gezet. Zeg dan: “U kunt nu stoppen.”

Codering

Noteer de tijd in seconden als die minder dan 30 seconden bedraagt. Zo niet:

 • 30. 30 of meer seconden om 4m af te leggen
 • 77. Stopte vóór het einde van de test
 • 88. Weigerde de test uit te voeren
 • 99. Niet getest – bijv. cliënt kan niet alleen stappen

c. Wandelafstand

Bedoeling:

Het doel is de registratie van de grootste afstand die de cliënt zonder te gaan zitten kan afleggen.

Definitie:

De grootste afstand die de cliënt te voet aan één stuk door (zonder te gaan zitten) in de laatste 3 dagen/24 uur afgelegd heeft (eventueel met hulp).

Procedure:

Ondervraag de cliënt en indien nodig familieleden (premorbide periode) of ziekenhuispersoneel (andere observatieperiodes).

Codering:

 • 0. Niet gewandeld
 • 1. Minder dan 5 meter
 • 2. 5-49 meter
 • 3. 50-99 meter
 • 4. 100-999 meter
 • 5. 1 kilometer of meer

d. In rolstoel afgelegde afstand (Gebruik van een rolstoel

Bedoeling:

Het doel is het registreren van de grootste afstand die de cliënt tussen plaatsen op dezelfde verdieping aan één stuk door in een rolstoel kan afleggen. De zelfstandigheid van de cliënt wordt bepaald vanaf dat hij/zij in de rolstoel zit. Daaronder wordt onder andere het zelfstandig gebruik van een gemotoriseerde rolstoel verstaan.

Procedure:

Vraag de cliënt en zijn/haar familie om informatie over de premorbide periode. Vraag de cliënt en/of het personeel om informatie over de laatste 24 uur.

Codering:

 • 0. Door anderen geduwd
 • 1. Met elektrische rolstoel/scooter
 • 2. Minder dan 5 meter
 • 3. 5-49 meter
 • 4. 50-99 meter
 • 5. 100 meter of meer
 • 8. Gebruikt geen rolstoel
  Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]