Q2. Deskundige zorgen vóór opname

Bedoeling:

Dit item tracht om de voorzieningen waarop de cliënt vóór zijn/haar opname beroep deed gedetailleerd in kaart te brengen. Het doel is om het opstellen van een ontslagbeleid voor het huidige ziekenhuisverblijf te vergemakkelijken.

Procedure:

Vraag de cliënt en zijn/haar familie of zorgverleners welke formele thuiszorgvoorzieningen er vóór de ziekenhuisopname gebruikt werden. Voor cliënten die in een instelling, ROB, RVT of WZC verbleven, maakten de voorzieningen normaal gezien deel uit van de institutionele setting; codeer in dat geval ‘0’.

Definitie:

Deze lijst omvat thuiszorgvoorzieningen die door formele instanties voorzien worden. De lijst betreft geen onbetaalde hulp die door familieleden of vrienden aangeboden wordt. ("Andere" kunnen bijvoorbeeld ergotherapie, logopedie, psychotherapie, ... zijn)

Codering:

  • 0. Nee
  • 1. Ja
  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]