G3. Activiteitenniveau

a. Totaal aantal uren lichamelijke activiteit of oefening in de laatste 3 dagen voor opname

Bedoeling:

Het doel is het registreren van het totaal aantal uren lichamelijke activiteit/oefening tijdens de 3 dagen vóór het begin van de aandoening die tot de opname geleid heeft.

Procedure:

Vraag de cliënt en zijn/haar familie hierover om informatie.

Definitie:

Het totaal aantal uren lichamelijke activiteit/oefening tijdens de 3 dagen vóór het begin van de aandoening die tot opname geleid heeft, bijv. wandelen. Dat omvat elke vorm van lichamelijke activiteit waarbij de cliënt rondloopt (bijv. in zijn/haar huis) of waarbij hij/zij in een bepaalde positie lichaamsoefeningen doet.

Codering:

  • 0. Geen
  • 1. Minder dan 1 uur
  • 2. 1-2 uur
  • 3. 3-4 uur
  • 4. Meer dan 4 uur
Codeer dit item alleen voor de premorbide periode.

b. Aantal dagen dat de patient naar buiten ging in de laatste 3 dagen voor opname

Bedoeling:

Het doel is het registreren van het aantal dagen dat de cliënt naar buiten gegaan is (hoe kort dan ook) tijdens de 3 dagen vóór het begin van de aandoening die tot de opname geleid heeft.

Procedure:

Vraag de cliënt en zijn/haar familieleden (of personeel als de cliënt in een institutionele setting woont) hierover om informatie.

Definitie:

Het aantal dagen dat de cliënt naar buiten gegaan is (hoe kort dan ook) tijdens de 3 dagen vóór het begin van de aandoening die tot de opname geleid heeft.

Codering:

Codeer dit item alleen voor de premorbide periode.

  • 0. Geen enkele dag
  • 1. Niet in de laatste 3 dagen, maar gewoonlijk in een periode van 3 dagen wel
  • 2. 1-2 dagen
  • 3. 3 dagen
  Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]