F1. Zelfgemelde stemming

Bedoeling:

Het doel is de registratie van de stemming van de cliënt, zoals hij/zij die zelf gerapporteerd heeft, tijdens de 3 dagen vóór het begin van de acute aandoening die tot stemmingswisselingen geleid heeft of tijdens de laatste 24 uur vóór de beoordeling bij opname, na 14 dagen of bij ontslag. Het kan soms voorkomen dat de cliënt meldt dat een bepaalde indicator nog steeds in die mate aanwezig en actief is dat hij een gewichtige impact op zijn/haar huidige behoeften heeft, hoewel hij zich gedurende de twee nader bepaalde periodes niet voorgedaan heeft.

Definitie:

Deze items impliceren een mondeling verslag van de subjectieve evaluatie, uitgevoerd door de cliënt zelf, van drie stemmingsaspecten (i.e. dysforie, angst, anhedonie).

Vraag: “Hoe vaak in de laatste 3 dagen/24 uur voelde u... ?”

a) weinig belangstelling voor of plezier te hebben in dingen waar u gewoonlijk van geniet?

b) zich angstig, rusteloos of ongemakkelijk?

c) zich bedroefd, depressief of hopeloos?

Procedure:

Stel de cliënt de bovenstaande vragen. In dit item is alleen de mening van de cliënt van belang. Baseer de codering dus niet op uw eigen conclusies over de gemoedstoestand van de cliënt en leg ook de mening van familieleden, vrienden of anderen niet vast. Dit item moet strikt als zelfbeoordeling beschouwd worden. Als de cliënt niet kan (bijv. omwille van cognitieve beperkingen) of niet wil antwoorden, blijf dan niet bij de vragen stilstaan en schrijf de cliënt geen antwoorden toe: vul code ‘8. cliënt kon (of wilde) niet antwoorden’ in.

Codering:

Codeer alleen wat de cliënt zelf zegt over de aanwezigheid van elke indicator gedurende de aangegeven periodes, zonder daarbij rekening te houden met wat de cliënt als de onderliggende oorzaak van de indicator ziet. Vul code ‘8’ in als de cliënt niet kan of niet wil antwoorden.

  • 0. Niet in de laatste 3 dagen/24 uur
  • 1. Niet in de laatste 3 dagen/24 uur, maar ik voel me vaak zo Let op: gebruik deze code alleen als de cliënt aangeeft dat het gevoel aanwezig en actief is, ondanks het feit dat hij/zij het tijdens de laatste 3 dagen/24 uur niet waargenomen heeft.
  • 2. Ja, ik voelde me de laatste 3 dagen/24 uur zo
  • 8. cliënt kon (of wilde) niet antwoorden
  Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]