H2. Urineopvangsysteem

Definitie:

Condoomkatheter – Een middel voor het opvangen van urine dat over de penis gedragen wordt.

Verblijfkatheter – Een katheter die blijvend in de blaas aangelegd wordt met als bedoeling onophoudelijk urine af te voeren. Deze groep omvat katheters die via het urinekanaal of via een incisie boven het schaambeen in de blaas geleid worden (suprapubische sonde).

Cystostoma – Heelkundige incisie in de blaas. Een urineopvangsysteem zoals een urostoma wordt over de opening in de blaas geplaatst.

Nephrostoma – Een sonde, stent of katheter die gebruikt wordt om urine af te voeren als de urineleider verstopt is. In sommige gevallen voert de katheter urine af naar een opvangzak buiten het lichaam. In andere gevallen wordt de urine rechtstreeks naar de blaas afgevoerd.

Uretherostoma – Een urineopvangsysteem dat over een chirurgisch omgeleide urinebuis geplaatst wordt, waarbij de urineleider van de blaas losgemaakt is en naar de oppervlakte van de buik geleid wordt. Let op: omvat niet het gebruik van incontinentieverbanden en -broekjes.

Procedure:

Kijk het klinisch dossier van de cliënt na. Raadpleeg het verplegend personeel en de cliënt zelf. Vergeet niet naar incontinentiemateriaal te vragen dat gewoonlijk niet zichtbaar is omdat het onder de kledij gedragen wordt.

Codering:

  • 0. Geen
  • 1. Condoomkatheter
  • 2. Verblijfkatheter
  • 3. Cystostoma, nephrostoma, uretherostoma,...
  Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]