J4. Dyspnoe

Bedoeling:

Het doel is om te bepalen of de cliënt dyspnoe (kortademigheid) heeft en de ernstgraad ervan te evalueren.

Definitie:

De cliënt heeft vermeld of anderen hebben geobserveerd dat hij/zij kortademig is.

Codering:

Selecteer de code die van toepassing is:
  • 0. Afwezig
  • 1. Afwezig bij rust, maar aanwezig bij het leveren van matige inspanningen
  • 2. Afwezig bij rust, maar aanwezig bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten
  • 3. Aanwezig bij rust

Activiteiten die een matige inspanning vergen, omvatten bepaalde vormen van lichaamsbeweging, zoals een lange afstand wandelen, een paar trappen oplopen of tuinieren.

Dagelijkse activiteiten omvatten alle ADL’s (bijv. bad nemen, zich verplaatsen) en IADL’s (bijv. maaltijd klaarmaken, boodschappen doen).

  Page Info My Prefs
This page (revision-2) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]