• AC SECTIE G: ALGEMEEN DAGELIJKS FUNCTIONEREN
Cliënten in een acute zorgsetting hebben acute (en vaak chronische) aandoeningen en zijn vatbaar voor allerlei factoren die een grote invloed op hun onafhankelijkheid kunnen hebben. Cognitieve tekortkomingen kunnen bijvoorbeeld de mogelijkheid of de bereidwilligheid van een cliënt tot zelfzorg of het begrip van taken die nodig zijn om ADL uit te voeren beperken. Heel wat fysieke en neurologische aandoeningen kunnen een negatieve invloed hebben op fysieke factoren die bij zelfzorg erg belangrijk zijn, zoals uithoudingsvermogen (stamina), spierspanning, evenwicht en botsterkte. Neveneffecten van medicatie en andere behandelingen kunnen ook bijdragen tot een onnodig verlies aan zelfstandigheid. Individuele zorgplannen kunnen alleen met succes ontwikkeld worden als het functioneren van de cliënt nauwkeurig beoordeeld werd, alsook hoeveel en welke soort hulp er door anderen aan de cliënt verleend wordt.
  Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]